Bobin Yayın

Bobin Yayın internet üzerinden sanal bir konuşma alanı yaratmayı amaçlamaktadır. Basit, samimi, etkileşime açık ve kolektif bir ortamda insanların fikirlerini aktrabileceği, sorunlarını tartışabileceği, sanata ve hayata dair üretkenliğini aktarabileceği bir kafeterya ortamıdır. Ses ile empatinin aktarımı ve yaratılmasıyla temellenen toplu bir performanstır. Her Salı-Perşembe-Pazar günleri 23:00 - 01:00 arasında buluşalım...

Tuesday, June 30, 2009

Bobin-Yayın neydi?

Güncel sanat için farklı formlar sunumlarının ihtimalleri üzerine bir deneme olarak bobin yayın'ın bu günlük sitesi, alternatif sergilemeler sunan PİST 'teki açılış sergisine katılım gösterdikten sonra birbirleriyle ilişkilendirilemeyecek bağımsız nedenlerle askıya alınmış bir projenin sitesidir.


Bobin Yayın Nedir? sayfasından alıntıdır

Bobin yayın üç haftalık bir kolektif üretim sürecinin ses kayıtlarından doğdu. Bu kayıtlar üç kişinin sanat, hayat ve güncellik hakkında konuşmalarını barındırmaktaydı. İlk başta sadece belgeleme ve arşivleme adına yapılan bu kayıtlar kolektif üretim sürecinin en basit ve samimi meyvesiydi. Bu kayıtların sanatsal bir potansiyel barındırdığına kanaat getirdik.

İlk üretimimiz; koşullanma ve programlamanın, üretim arzusu ve ihtiyacıyla birleşmesinden doğan kolektif ortamdı. Bu üretimin niteliklerini saymak gerekirse; fikir beyanı ve üretimi, sorunların ortaya atılması ve çözümlenme çabası, bilgi aktarımı, tartışma ve bununla gelen netleştirme, karşılıklı sağlanan enerjiyle ortaya çıkan üretken motivasyon ve son olarak bu öğelerin varolması ve tetiklenmesi için şart olan koşullanma ve program. Bu çözümlemenin ardından, kolektif ortamın yararlı, gerekli ve ihtiyaç duyulan bir oluşum olduğuna karar verdik ve bu ortamı herkesin dahil olabileceği, yararlanabileceği ve katkıda bulunabileceği bir alan olarak yaratma kararı aldık.

Kolektif üretim ortamının aktarımı için bir metot ararken bu süreç içersinde hemfikir olduğumuz prensiplere başvurduk. Bunların arasında en önemlisi "basitlik"di. Yaptığımız tartışmalar sırasınca basit olanın doğru ve iyi olduğunu belirlemiştik. Bu basitlik içinde samimiyeti barındıran, öz olandı. Aynı zamanda basit, hayatın karmaşıklığının arkasında varolan temelle ilişkili, dolayısıyla anlamı ve algılanışıyla en evrensel olandı. Basit fikirler dolayısıyla algıda hayal kurma imkanı sağlayan, didaktik ve bezeli olmayan, özgür ve özgündü. Kolektif üretim ortamını aktarmak için en doğru yol basit olandı.

Kolektif bir ortamın en basit aktarımı süreçtir. Sürecin en basit ve objektif aktarımını kayıt ve yayın yapar. Ses yayını, içinde görsellik barındırmamasıyla en doğru tercih olmalıdır. Çünkü bir konuşma platformunda esas olan sestir, görsellik ikinci plandadır. Dolayısıyla görüntünün eksikliği konuya ve konuşmaya odaklanmayı güçlendirecek, yayını basitleştirecektir.
Sesle kitleye ulaşımın en yaygın yolu radyodur. Radyo süreci doğrudan ve objektif aktarır. Bir radyo programı bağlantı açısından rahat ve özgür, katılımda da hızlı ve akışkan olacaktır. Ayrıca belli saat ve günlerde olmasıyla, kendi sürecimizin ortaya çıkmasında en büyük etken olan koşullanma ve programlama öğesini de barındırmaktadır. Bütün bu özellikleri dikkate alarak radyonun kolektif üretim ortamının genişletilmesi için kullanılacak en basit ve doğru metot olduğuna karar verdik.

Bobin Yayın Internet üzerinden yayın yapan bir radyodur. Kolektif ortamın yararlarını, sanatsal üretimi ve alımlamasını, fikirlerin ve tartışmanın önemini, basitliğin gücünü aktarmayı amaçlar.
Yarattığı mecrayla, konuşmanın ve tartışmanın netleştirici etkisini, üretime verdiği cesareti ve hayatı, sanatı algılamanın verdiği zevki, hayatta sanatı aramayı ve bundan zevk almayı iletmek istemektedir. Sorunların samimiyet ve cesaretle dile getirilmesini, cevap vermenin çabasının yeterliliğini ve önemini, devamlı sorgulama ve tartışmanın, gelecek ve geçmiş adına soru sormanın sanatçı ve sanatsal üretim sürecinin sağlıklı olması için gerekli olduğunu savunur. Konuşmaktan üretime hayatın ve sanatın her seviyesinde samimiyeti ve samimiyetle varolan basitliği temel alır. Bobin Yayın kolektif bir sanatsal üretim ortamının, internet radyo kanalıyla geniletilmiş ve katılıma özgürleştirilmiş halidir.